bg  |  en

ТЕХНОТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ

Фирма:Технотерм Инженеринг
Град:София
Пощ. код:1360
Адрес:ул.Адам Мицкевич №4
Телефон:Телефон
Факс:Факс
Електронна поща:office@technoterm.com
Уеб сайт:www.technoterm.com
Клонова мрежа:Контакти с клонова мрежа на фирмата
Области:Отопление, вентилация, климатизация
Предмет на дейност:Инженерингова дейност в топлотехниката и енергетиката, съоръжения с повишена опасност (котли, съдове и тръбопроводи с високо налягане, газови съоръжения и инсталации).
 
СТС Солар
Дакси
IFP
Каталог дясно
Всички права запазени.
Български технически каталог - Регистър на техническите фирми в България. Карта на сайта
Каталогът на техническите фирми в България